Encümen Üyelerimiz


  Suphi AKSOY  
  Belediye Başkanı  
         
Mahmut ARSLAN   Nebi ARSLAN
Encümen Üyesi   Encümen Üyesi
         
Mehmet Ali KARADAĞ   İmam ÇEVİKER
Yazı İşl. Müd. V.   Mali Hizmetler Müd.